Hjem - Lions Fjends

Menu

YES 2004 Rikke

Til Canada med Lions Fjends. (English)

Bedre end en drøm

Når en drøm går i opfyldelse, ved man slet ikke hvad man skal gøre ved sig selv. Det er en virkelig dejlig fornemmelse at have inde i kroppen, og så varede den en hel måned for mig.
Jeg vandt en tur til Canada i december sidste år, en tur som Lions Club Fjends havde sat på højkant. Omfanget af denne tur var en hel måned i Canada, med ophold hos to forskellige familier og en uge i en camp med de andre unge mennesker fra forskellige lande. Fredag d. 2 juli tog jeg af sted med fly fra Karup videre til Kastrup, over London til Toronto. Flyveturen var lang men den var det hele værd.
Jeg blev afhentet i lufthavnen i Toronto af en dame ved navn Ann Stevens. Hende og hendes mand stod for ungdomsudvekslingsprogrammet i deres distrikt. Heldigt for mig var det også, at jeg skulle bo ved dem 10 første dage - mine første Canadiske ”forældre” Ann Stevens & Ed Bosker.
De var vidunderlige at være sammen med, Ann er 52 og Ed er 61 år gammel, med det var ikke noget der kunne mærkes, de var godt fyldt med energi og en god portion humor. De bor i en 3 værelses lejlighed på 4. sal i en by der hedder Chatham, i mine øjne er det en stor by på størrelse med Århus, men for dem er det bare en lille by.
Eftersom det var mine værtsforældre, der stod for hele programmet, var vi rundt til næsten alle de andre unge for at se, hvordan det gik med dem. På den måde kom jeg til at møde dem alle sammen, før vi skulle samles på campen. Det var dejligt, og Ed og Ann gjorde det med vilje, for når 20 unge mennesker med vidt forskellige baggrund mødes skal der noget til før det generte falder af. Det ordnede jeg - jeg snakkede og pjattede med dem alle, det bedste jeg havde lært og blev så kåret som campens klovn/ humørspreder. Det er jeg nu meget stolt af.
Inden den lidt omtalte camp skulle foregå, skulle jeg lige til en anden familie, familien Elliott, bestående af Joe & Judy Elliott og Kelly på 18, Jessica på 16, Joanne på 15 og lille Sam på 10 år. Det er en stor dejlig familie. De bor på en gård lige uden for en meget lille landsby, de har ingen dyr på gården ud over to hunde, for deres dyr har de på andre gårde - de ejer i alt 5 gårde så der er masser at lave.
Jeg boede der med en pige fra Holland der hedder Susanne, hun er 17 og en dejlig pige. Det var godt vi var to, for pigerne skulle tit hjælpe til med arbejdet på gården og så kunne vi underholde hinanden imens.
Susanne og jeg var skam overbevist om, at vi sagtens kunne holde til at arbejde sammen med dem, men efter en halv time hvor vi havde smidt rundt med noget hø, blødte vores fingere pga vabler, så der var vi ikke den store hjælp, men det var vi i køkkenet, hvor vi hjalp med at gøre rent.
Jeg brugte mest tid med Kelly og hendes venner, de er bare søde og vi lavede en masse sammen, vi var ude og bade næsten hver dag og det var bare luksus.
Jeg præsterede dog også at brække armen en dag ved at falde, men så fik jeg også en oplevelse med det Canadiske lægesystem.
Det var meget svært at sige farvel til alle vennerne, da jeg skulle til at videre til campen, men internettet rettede hurtigt op på det, vi mailer sammen rimelig tit og det er skønt.
På campen skulle jeg endelig se Ann og Ed igen og alle de andre.
På campen boede vi i telte to og to, drengene for sig og pigerne for sig. Hver dag tog vi vores bus ud for at se noget, det var historiske steder, hvor vi blev guidet rundt. Wonderland, hvor vi brugte en hel dag, er Canadas største forlystelsespark, og en dag var bare ikke nok til at nå det hele, men vi prøvede.
Når vi var ude på disse ture blev vore mad sponsoreret af de lionsklubber der lå i nærheden, dvs på den uge hvor vi var i camp besøgte vi lidt over 10 forskellige klubber og hver klub havde deres måde at byde os velkommen på, det var bare rigtigt hyggelige.
Da min måned i Canada var ved at være gået synes jeg den var gået alt for hurtigt og jeg kunne sagtens bruge mere tid der ovre. Derfor tager jeg der over igen her til sommer, for turen med Lions har givet mig så mange dejlige venner over hele landet og to vidunderlige familier som jeg bare skal over til igen.
Alt dette ville ikke have foregået, hvis ikke det havde været for lions organisationen, så en rigtig stor tak til hele Lions Club Fjends, tak fordi I har givet mig muligheden for at opleve noget langt bedre end hvad man kunne drømme om.

Rikke Fly, Stoholm.
 

To Canada with Lions Club Fjends.

Better that a dream.

When a dream comes though, you absolutely do not know what to do. It is a wonderful feeling, and for me it lasted a whole month.
Last December I won a trip to Canada. A trip sponsored by Lions Club Fjends: A whole month in Canada, visiting to families, and a week in a camp with other young people from many countries. Friday the 2nd of July I flew from Karup via Kastrup and London to Toronto. A long trip, but it was worth it.
Ann Stevens picked me up in Toronto airport. She and her husband were arranging the youth exchange program in their district. Lucky me, I should stay 10 days with these my new Canadian parents Ann and Ed.
They were wonderful companions, Ann (52) and Ed (61), filled with lots of energy and humour. They live in a three-room apartment on 4th floor in a town called Chatham, size of Aarhus the 2nd largest city in Denmark, but to them only a small town.
As my host parents, were in charge of the youth exchange program, we visited almost all the other young people. In this way, I met everybody before we gathered at the camp.
It was lovely. Ed and Ann did this, to make sure that the 20 young people with very different background would have an easy time getting together in the camp. I fixed this – I chatted and clowned around with everybody, the best I could, and were appointed the clown and party-girl of the camp. I am rather proud of this.
Before the camp, I visited another family, the Elliotts, with Joe, Judy, Kelly (18), Jessica (16), Joanne (15) and Sam (10): a big/great and lovely family. They live at a farm just outside a very small village. Apart from two dogs, there are no animals on the farm, because all animals are on other farms – they own 5 farms in total – lots to do every day.
I stayed here with Susanne, a girl from Holland, she’s 17 and a wonderful girl. It was nice being two, because the girls should often help with the work at the farm – then we could talk with each other in the mean time.
Susanne and I thought in the beginning, that we could cope with the farm work, but after half an hour tossing hay, our fingers bled, and we were of no help. But in the kitchen we could help, among other things do the cleaning.
I spend most of the time with Kelly and her friends, they were so nice and we did lots of things together, we went bathing almost every day – wild luxury.
I even managed to break an arm one day. In this way I got familiar with the Canadian medical system.
It was very hard to say farewell to the new friends, when I had to go to the camp, but the internet can mend this – we are in touch via e-mail quit often and that is very good.
At the camp I would reunion with Ann, Ed and all the others. At the camp we lived in tents (two in each), boys and girls in separate tents. Every day we went by bus to visit historical places with guides, and Wonderland, where we used a whole day, is the largest amusement park in Canada, and one day is just not enough – but we tried. On these trips the food were sponsored by the local lions clubs, and during the camp we visited approximately 10 different lions clubs, and every club had a unique way of welcoming us, this was very “hyggeligt”.
When my visit in Canada came closer to its end, I thought that time had passed way too fast, and I could easily have used much more time. That’s why I will return next summer. This trip with Lions has given my many lovely friends over the whole world, and two wonderful families, that I just have to visit again.
All this would never have happened, if not for Lions. A thank to Lions Club Fjends, thank you for giving me this opportunity for having an experience fare beyond what you could ever dream about.

Rikke Fly, Stoholm.

Følg Lions