Hjem - Lions Fjends

Menu

Søg støtte

Søg økonomisk støtte til dit projekt

Send en ansøgning om støtte til Lions Fjends.

Generelt støtter vi humanitære projekter i vores lokalområde (mellem Skive og Viborg). Specielt foreninger og klubbers projekter, som er til gavn for børn, unge, ældre eller handicappede.

Vore donationer skal gå til konkrete projekter, fx indkøb af materialer eller redskaber for at gennemføre projektet.
Beskriv formålet med dit projekt og økonomien, herunder forslag til donationens størrelse.
Skriv også lidt generelt om din forening/klub, størrelse og aktiviteter.

Send ansøgning om støtte til præsidenten for Lions Fjends: 


© Pictures of Money 


Vi støtter ikke den daglige drift af foreninger, da det bør klares via kontingent eller lignende.
Vi giver normalt ikke støtte direkte til enkelt personer, da det medfører personlig beskatning af donationen.
Vi giver ikke til rejser uanset formålet, dog undtaget Lions egen ungdomsudveksling.

Følg Lions